Waarom Modet ?

Uit onderzoek is gebleken dat bijles zeer effectief is. Kinderen werken niet alleen aan hun cognitieve ontwikkeling, maar ook aan de randvoorwaarden waarop goed onderwijs gebaseerd is, zoals: zelfvertrouwen, inzicht krijgen in hun eigen leerproces en handvatten aangeleerd krijgen die ze helpen in de toekomst meer grip te krijgen over hun eigen leerontwikkeling. Een mindere leerontwikkeling begint wellicht met een minder goed cijfer op school en kan eindigen in een vermindering van het zelfvertrouwen van een kind. Modet doorbreekt graag dit patroon met bijlessen gebaseerd op de volgende pijlers:

Maatwerk

Modet vindt het belangrijk dat er gekeken wordt naar wat het kind precies nodig heeft om zich te ontplooien tot het individu dat de maatschappij met zelfvertrouwen instapt. Het besef dat elk kind anders is en dat elk kind dus ook iets anders van het onderwijs vraagt is het begin om maatwerk te kunnen leveren. Modet streeft er dan ook naar om elke manier van onderwijs en begeleiding nauw te laten aansluiten op wat het kind nodig heeft en waar het kind op dat moment staat. Hierbij wordt niet alleen naar de cognitieve ontwikkeling van het kind gekeken maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze ontwikkelingen gaan hand in hand en versterken elkaar juist wanneer beide domeinen op de juiste manier geprikkeld en gewaarborgd worden.

Ontwikkeling

Indien er geen ontwikkeling is dan zou je kunnen spreken van stilstand. Elk kind heeft recht op zijn of haar persoonlijke ontwikkeling op het gebied van leren en heeft daar wellicht ondersteuning bij nodig. Dat een kind soms stil staat in zijn of haar ontwikkeling wil niet zeggen dat we dit als ‘normaal’ hoeven te ervaren. We moeten het juist gaan zien als een vraag: waarom staat een kind stil? Hoe gaan we de motor weer laten draaien en het kind verder brengen in zijn of haar ontwikkeling?

Doelgericht

Met een doelgerichte werkaanpak kan je tijdens het begeleidingsproces altijd tot in precisie bijsturen. Door middel van de observatie, onderzoeken en ander benodigde materialen, kan er tijdig gesignaleerd worden of een doel wel of niet gehaald kan worden binnen het afgesproken tijdspad. Modet staat voor beargumenteerde, gefundeerde en haalbare doelstellingen. Kinderen zijn individuen die mogen zijn wie ze al voor een groot deel zijn. Daarom zullen de doelstellingen ook nauw aansluiten bij het kind. Hierbij gaan we ook in overleg met de ouders en eventueel met de school.
Het gericht werken maakt dat Modet streeft naar een snelle doorstroom van kinderen, doordat er effectief ingezet wordt op het specifieke kind kan er snel gesignaleerd worden waar het kind ondersteuning op nodig heeft. Hierdoor wordt er automatisch gewerkt aan het doel: ‘Ik kan het zelf’. Kinderen krijgen handvatten aangereikt waardoor ze hun eigen valkuilen sneller signaleren en kunnen ondervangen. Ook worden ze gestimuleerd eigenaar te worden of blijven van hun eigen leerproces.

Eigenaarschap

Geef het kind de eigenaarschap dat hij of zij verdient en aan kan. Modet staat ervoor dat een kind de touwtjes in handen kan nemen binnen de kaders die verantwoord zijn voor zijn of haar ontwikkeling. Zo kunnen zij eigenaar worden van hun eigen leerproces en tot inzichten komen omdat ze zien naar welk doel ze aan het werken zijn hiermee bevorder je de interne motivatie die essentieel is om tot leren te komen. Door het inzetten van eigenaarschap zal een kind sneller inzien welke talenten hij of zij mag gaan gebruiken om verder te komen. Eigenaarschap maakt dat je als individu autonoom bent, het geeft voldoening wanneer je merkt dat je in jezelf mag geloven en eigenaar bent van je eigen leven.

Talent

Gebruik maken van het talent van een kind maakt dat je een kind stimuleert in zijn of haar zijn. Elk kind heeft talenten en deze zien en verweven binnen de begeleiding maakt dat het kind optimaal mag gaan leren. Het is niet altijd van belang om in te zoomen op de beperkingen van het kind, dat weten ze zelf vaak veel beter dan wat hun talenten zijn. Het vaker benoemen waar de beperking van het kind ligt kan een negatieve lading op het zelfbeeld leggen waardoor je in een vicieuze cirkel terecht kan komen dat het zelfvertrouwen negatief kan beïnvloeden. Het is juist van belang dat je de talenten van een kind accentueert waardoor een kind kan groeien in zijn of haar zelfvertrouwen en hierdoor zijn of haar talenten nog meer kan uitbouwen.

Over Modet

Remedial teaching of bijles kan net dat duwtje in de rug zijn die het kind nodig heeft om te worden wie hij of zij al is.
Modet staat voor: Maatwerk, ontwikkeling, eigenaarschap en talent en richt zich op wat het kind nodig heeft om zijn of haar ontwikkeling weer in beweging te zetten.

Maak vrijblijvend kennis

Dankjewel voor je enthousiasme, je inzet en je betrokkenheid.
J.

Bevlogen met je vak en verbonden met ons kind, we zijn blij dat je ingestapt bent in dit proces.
E.

Neem contact op met

Modet - Begeleider en Remedial Teacher
Sanne van Sas
Pessershof 23
5665 RW Geldrop
T: 06-42632313
E: s.vansas@ modet.nl

KVK nr. 8010.8857
BTW nr. NL003.195.919.B18

Contact